ESO 3 ALEKSANDER 
   
DSC_0005kombinezon  telefonia komórkowa PHU „ESO” jako dotychczas jedyna firma w Polsce oraz w Europie południowo- wschodniej podjęła w 2005 roku prace nad stworzeniem ubioru chroniącego przed falami elektromagnetycznymi. Po prawie trzech latach prowadzonych prac techniczno - badawczych opracowała swój wzór kombinezonu (POLSKI UBIÓR), który uzyskał uznanie wśród odbiorców w Polsce jak i poza granicami.
      Od 2007r. PHU „ESO” Stanisław Osajda jest producentem kombinezonu ochronnego ESO 3 ALEKSANDER do pracy w polach elektromagnetycznych, przeznaczony dla pracowników przebywających zawodowo w polach o zakresie pasm częstotliwości VHF, S, L, X oraz (dla obsługi urządzeń nadawczych, radiostacji, nadajników stacji bazowych, telefonii komórkowych, stacji radiolokacyjnych, radarowych, radionawigacyjnych, satelitarnych systemów łączności).
     Kombinezon jest lekki, przepuszcza parę wodną i nie utrudnia wykonywania czynności zawodowych, doskonale układa się pod względem antropometrycznym. Spełnia wymagania zasadnicze dla specjalnego ubrania ochronnego oraz dodatkowe określone w wytycznych Ministerstwa Obrony Narodowej w sprawie szczegółowego trybu przestrzegania bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne (zał. do decyzji nr 98/MON z 3 1.03.2006 r.).
 
Kombinezon ochronny otrzymał Postanowienie kwalifikacyjne nr 19/2007 oraz Sprawozdanie nr 54/2007/PMPE/T z dnia 25.07.2007 roku, wydane dla producenta PHU „ESO” Stanisław Osajda przez Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. Karola Kaczkowskiego, ul. Kozielska 4, 0l-163 Warszawa, Pracownia Metrologii i Promieniowania Elektromagnetycznego. WIHiE posiada akredytację PCA nr AB 366 w zakresie pomiaru pól elektromagnetycznych do celów BHP i ochrony środowiska oraz tłumienności materiałów.
INSTYTUT BADAWCZY BEZPIECZEŃSTWA PRACY V.V.i 116 52 PRAGA 1 
Republika Czeska  dniu 11.06.2009 wydal dla producenta P.H.U. ESO
CERTYFIKAT CE Nr 235/E.017/2009
 
Kombinezon ochronny otrzymał Postanowienie kwalifikacyjne nr 19/2007 oraz Sprawozdanie nr 54/2007/PMPE/T z dnia 25.07.2007 roku, wydane dla producenta PHU.
Akredytacja nr l/2007 z dnia 27 stycznia 2007 roku, autoryzowana osoba 235, notyfikowana osoba 1024 - dotyczący ubrania ochronnego typu ESO 3 ALEKSANDER

 

militarnykombinezon wojskowy
Produkt jest objęty ochroną własności intelektualnej pod nr 000884317. Wniosek wzoru wspólnotowego z dnia 22.02.2008 r. zawiera:
— dla wersji wojskowej - kolor maskujący - nr 0001,
— dla wersji wojskowej i TV - kolor khaki - nr 0002,
— dla wersji cywilnej (telefonii komórkowej)- kolor orange - nr 0003.