Choroba mikrofalowa

na podstawie : http://www.iddd.de/umtsno/odpsejm/hum3.htm#73

 

7.3 Choroba mikrofalowa

wersja 15.5.2006

Choroba mikrofalowa [CM] to zmiany patologiczne w ustroju ludzkim pod wpływem pól elektromagnetycznych.

Pole elektromagnetyczne także o bardzo małym natężeniu- rzędu od 10 mikrowatów/m2 - (poniżej polskich wartości progowych- 100 000 mikrow/m2 ) powoduje na poziomie organizmu zmiany czynności bioelektrycznej narządów, reakcje hormonalne, uszkodzenia narządów i tkanek, zmiany w układzie nerwowym oraz zmiany patologiczne. Mechanizm działania próbował już 1968 roku wyjaśnić polski fizyk, profesor Stefan Manczarski (1899-1979). W 1968 sformułował on teorię wpływu słabych pól elektromagnetycznych na elektrony swobodne w mitochondriach. Patrz "Teoria Plazmy elektronowej w środowisku biologicznym. Postępy fizyki" 1969, 20, 3, 381-384

Nowoczesne teorie oddziaływania bardzo słabego PEM na organizmy żywe to Bo Serneliusa -teoria wzmacniania się sił międzykomórkowych "Van der Waalsa" przy 850 MHz, teoria biofizyczna "Peer-Review Proces" sprawdzona w laboratoriach i uniwersytetach na całym świecie, patrz korespondencja z Prof. Trzaska, czy ważna teoria promieniowania Tesli - pola skalarne.

Zmiany patologiczne są dzielone na obiektywne i subiektywne.

Pierwsze opisy chorobowych zmian w organiźmie pod wpływem pola elektromagnetycznego opisał dr Erwin Schliephake 1932, E.Schliephake Deutsche Medizinsche Wochenschrift, 32, 1932, Horn, 1934 i Dänzer 1938 jako - chorobę częstotliwości radiowej -

W roku 1964 polscy autorzy (Czerski P., Hornowski J., Szewczykowski J. "Przypadek choroby mikrofalowej" Medycyna Pracy, 1964, 15, 4, 251-253) scharakteryzowali i wyodrębnili jednostkę chorobową, którą nazwali

- chorobą mikrofalową -

Od lat 50-tych zagadnieniem tym zajmowali się głównie uczeni radzieccy i polscy w celu odkrycia pozytywnych skutków pól elektromagnetycznych jak zwiększenie upraw roślin, zwiększenie wydajności pracy, oraz poprawę zdrowia. Dlatego wyniki badań Polaków i Rosjan trzeba uznać za bardzo objektywne, gdyż stwierdzono w tysiącach prac duże niebezpieczeństwo promieniowania elektromagnetycznego dla życia zwierząt i ludzi pomimo odwrotnego celu badań. Patrz Analiza Instytutu Prof. Hechta 1500 prac radzieckich na zlecenie Telekomunikacji Niemieckiej

Do głównych objawów choroby mikrofalowej zaliczono w Polsce i Związku Radzieckim

w zakresie dolegliwości subjektywnych, które sama doświadcza osoba poszkodowana: - ogólne osłabienie, częste i uporczywe bóle głowy, nadmierną drażliwość nerwową, łatwość męczenia, ospałość, obniżenie energii życiowej wyrażające się osłabieniem normalnych zainteresowań, osłabienie popędu płciowego, nadwrażliwość na nasłonecznienie, oraz rozmaite niedyspozycje ze strony przewodu pokarmowego.

w zakresie dolegliwości obiektywnych obserwowanych przez lekarzy czy inne osoby to - obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca, drżenie rąk, nadmierną potliwość rąk i stóp, zmiany w krwi i w układzie krwiotwórczym, dyskretne zmiany w czynności bioelektrycznej mózgu (EEG) i serca (EKG) oraz rozmaitej wielkości zmętnienia w soczewce oka i tzw. "neurologiczny zespół choroby mikrofalowej". Często stwierdza się szybkie i nadmierne zaczerwienienia skóry patrz foto. Do częstych objawów należą także uszkodzenia gonad męskich, zmniejszenie liczby plemników

Profesor Barański z Warszawskiego Instytutu Medycyny Lotniczej opisał zmiany czynności bioelektrycznej mózgu oraz zwiększoną wrażliwość na kardiozol u osób skażonych promieniowaniem z zakresu mikrofalowego z racji wykonywania zawodu. Barański S., Edelwejn Z.: Badania skojarzonego działania mikrofal i niektórych leków na czynność bioelektryczną ośrodkowego układu nerwowego u królików. Acta Physiologica Polonica, 1968, 19, 1, 37-50

Czerski w swojej pracy opisuje na podstawie doświadczeń własnych chorobę mikrofalową i uszkodzenia chromosomów. Czerski P., Hornowski J., Szewczykowski J. Przypadek "choroby mikrofalowej" Medycyna Pracy, 1964, 15, 4, 251-253

Zmiany genetyczne pod wpływem promieniowania pola elektromagnetycznego opisano także w 1965 roku w USA. Wśród dzieci ojców zatrudnionych przy obsłudze urządzeń radarowych stwierdzono częstsze występowanie zespołu Downa czyli tzw mongolizmu. Badań tych nie doprowadzono do końca ze względu na zakaz badań wpływu pól elektromagnetycznych w jednostkach wojskowych.
patrz Hecht, Część 3, 149-153, Prof. Dr. med. habil. Karl Hecht, "Zur Verharmlosung der gesundheitsrelevanten Wirkung von hochfrequenten Radio- und Mikrowellenstrahlungen (einschließlich des Mobiltelefonsystems) auf die funktionellen und körperlichen Prozesse des Menschen"

Dowody i przyczyny tego fenomenu - można znaleść w wynikach opublikowanych dopiero w roku 2005 patrz Reflex-Project -są to wielokrotne pęknięcia łańcuchów DNA (genów) - efekt kumulacyjny, nie do zreperowania przez żywą komórkę. patrz "Die Lehren aus der REFLEX-Studie" lub "Final report on the Reflex"

Zagadnieniem oddziaływania słabych, szybkozmiennych pól elektromagnetycznych zajmował się też Minecki Minecki L. Promieniowanie elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości. Działanie biologiczne i ochrona zdrowia. Wyd. Związkowe CRZZ, Warszawa, 1967, z Państwowego Instytutu Ochrony Pracy. Opisał on m. in. uszkodzenia chromosomów i embrionów.

Dr Ulrich Warnke, z Uniwersytetu Saarland, Niemcy pisał:
"..myśmy byli wcześniej w naukowym konsensusie daleko bardziej zaawansowani niż dzisiaj. Zespół mikrofalowy choroby częstotliwości radiowej jest uznany w nauce od bardzo dawna jako medyczna rzeczywistość", Tagungsband, Bamberger Mobilfunk-Ärzte-Symposium 29.01.2005, Otto-Friedrich Universität, Markushaus, str. 3, .pdf, 400,2 KB

Amerykanie już dosyć wcześnie opisywali i dyskutowali na swoich konferencjach i sympozjach chorobę częstotliwości radiowej czyli chorobę mikrofalową. Cleary 1970; Leary 1970; Annual Report 1968; Peyton 1961; McLaughlin 1957, 1962; Brody 1956 i inni. W grudniu 1971 został w USA przedstawiony raport pod tytułem "Program kontroli elektromagnetycznego skażenia". Program ten przygotowała grupa ekspertów powołana w 1968 roku przez biuro prezydenckie telekomunikacji USA (''OTP Office of Telecommunications Police'') Hecht, Część 1, str. 15

W pracy (Johnson-Liakouris, 1998) definicja choroby mikrofalowej inaczej nazwanej RF-Syndrom została związana z krótką ekspozycją na pola EM o częstotliwości promieniowania radarowego. W pracy tej zaznaczono, że badania w Europie wschodniej wiążą od wielu lat objawy choroby mikrofalowej ze słabymi natężeniami pola EM (w granicach do 10 000 mikrowatów/m2)

Johnson-Liakouris A. J., Radiofrequency (RF) sickness in the Lilienfeld study: an effect of modulated microwaves?, Arch. Environ. Health, 53 (1998) 236-238

Aktualnie choroba mikrofalowa (Mikrowellen Syndrom) jest opisywana w związku z efektami atermicznymi w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej. Lekarze z Kolegium Lekarskiego Barmberg po dwuletniej obserwacji opisują podobne symptomy chorobowe u ludzi mieszkających w pobliżu stacji bazowych telefonii komórkowej. 
Dr. Cornelia Waldmann-Selsam i inni postulują nazwać zespół chorobowy pod wpływem sztucznego promieniowania elektromagnetycznego wysokich częstotliwości jakie panuje w otoczeniu stacji bazowych telefonii komórkowej zespołem mikrofalowym. patrz Lekarską Dokumentację zespołów chorobowych pod wpływem pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości, Bamberg, 7.12.2005, Ärztliche Dokumentation von Gesundheitschäden durch EM Hochfrequenzfelder, Dr. med H. Eger, Dr. med H. Heyn, Dr. med G. Kleilein, Dr. med C. Waldmann-Selsam, patrz też Wyniki Badań i pomiarów
oraz u dołu

Do głównych objawów choroby tzw. mikrofalowej wokół stacji bazowych telefoni komórkowej (BTS)
zaliczono:

zaburzenia snu, przygnębienie, agresje, zaburzenie rytmu serca, szumy w uszach oraz zagęszczenie zespołów nowotworowych, zmiany w składzie morfologicznym krwi tak jak za dużo lub za mało czerwonych krwinek. Krew płynie pod wpływem pół elektromagnetycznych wysokich częstotliwości zasadniczo źle. Czerwone krwinki się zlepiają. To może prowadzić do zaburzeń dopływu krwi do serca i do mózgu. Następuje zmiana w ilości płytek krwi. Jest ich za dużo lub za mało. Jeśli ich jest za dużo to powstaje niebezpieczeństwo zakrzepicy. Może się też zmieniać liczba krwinek białych i powodować zaburzenia w układzie odpornościowym. Krwawienie z nosa jest też częstym objawem choroby mikrofalowej.

Dr. Cornelia Waldmann-Selsam :''..Zdrowi, nam znani ludzie zaczynają nagle chorować mając objawy, których myśmy wcześniej nie znali. Dużo z kolegów wspólnie ale na próżno próbowało na podstawie objawów ustalić rozpoznanie. Ale jak dawaliśmy pacjentom radę zmienić na próbę miejsce pobytu to te objawy znowu znikały." (25.01.2006, Wywiad telefoniczny, Zmiany w krwi pod wpływem wysokich częstotliwości z Dr. Cornelia Waldmann-Selsam w Bamberg)

patrz lekarską dokumentację zespołów chorobowych pod wpływem pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości:

Dokumentierte Gesundheitsschäden unter dem Einfluß hochfrequenter elektromagnetischer Felder (Mobilfunkanlagen, DECT, WLAN u.a.) 22 Kasuistiken, Dr. C. Waldmann-Selsam, Dr. U. Säger, Ärzteinitiative Bamberger Appell
Bamberger Ärztekollegium 29.4.05, Anhörung, Berliner Ärzte Kongress
Wyniki Badań i pomiarów, .pdf, 80,2 KB 

W Polsce choroba mikrofalowa została wykreślona na żądanie Uni Europejskiej z listy chorób zawodowych dla osób cywilnych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r. Nadal jednak występuje w dokumentach dotyczących chorób zawodowych, służb ochrony kraju jak wojsko, wywiad czy więziennictwo.

Dz.U. 2002 nr 132, poz. 1115, plik do pobrania .pdf, 990,7 KB, lista chorób zawodowych dla osób cywilnych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2002 r.

Dz.U. 2003 nr 62 poz. 566, Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie ustalenia wykazu chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej oraz wykazu chorób będących istotnym pogorszeniem stanów chorobowych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej
plik do pobrania, .pdf, 243,7 KB
[CM] jest w formie: Lp 5 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych
Lp 9 Prace narażające na działanie długotrwałe promieniowania pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

Dz.U. 2003 nr 143 poz. 1397 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 1 sierpnia 2003 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą wojskową, z tytułu których przysługują świadczenia odszkodowawcze
explik do pobrania, .pdf, 168,6 KB
[CM] jest w formie: Lp 5 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego wielkiej częstotliwości w zakresie mikrofal i dłuższych fal radiowych
Lp 9 Prace narażające na działanie długotrwałe promieniowania pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

Dz.U. 2003 nr 52 poz. 455 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 marca 2003 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu
explik do pobrania, .pdf, 205,7 KB
[CM] jest w formie: Lp 5 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości w zakresie mikrofal oraz dłuższych fal radiowych i spójnego promieniowania świetlnego generowanego przez układy laserowe
Lp 9 Prace narażające na działanie długotrwałe promieniowania pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości

Dz.U. 2002 nr 6 poz. 75 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie wykazu chorób, pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługują odszkodowania określone w ustawie.
explik do pobrania, .pdf, 185,3 KB
[CM] jest w formie: Lp 5 Trwałe uszkodzenie zdrowia w wyniku oddziaływania pola elektromagnetycznego
Lp 9 Prace narażające na działanie długotrwałe promieniowania pola elektromagnetycznego wysokiej częstotliwości

Dz.U. 2003 nr 26 poz. 228 i 229 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 stycznia 2003 r. w sprawie wykazu chorób funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby na określonych stanowiskach
explik do pobrania, .pdf, 157,8 KB
[CM] nie ma, jest w formie: "ekspozycja na promieniowanie przenikliwe"

Dz.U. z dnia 30 listopada 2005 r. - Dz.U.05.233.1986 exRozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań w zakresie zdolnoźci fizycznej i psychicznej do służby więziennej
[CM] jest w formie: pod nr 59 CM dyskwalifikuje kandydatów do służby, kwalifikuje funkcjonariuszy do kategorii D lub C

Choroba mikrofalowa

jest zespołem chorobowym znanym od dawna, którego opis w sposób nienaukowy został wyrzucony z bazy danych odpowiedzialnych za zdrowie instytucji jak WHO i jednostek administracyjnych na całym świecie. Nie ma żadnych podstaw naukowych, żadnych nowych odkryć, które by pozwoliły na wymazywanie rozpoznań naukowych ostatnich 70 lat.

dalsza bibliografia

Microwave Syndrome, A preliminary Study in Spain "Electromagnetic Biology and Medicine, Volume 22, Issue 2, (2003): 161 -169

Das Mikrowellensyndrom - weitere Aspekte einer spanischen Studie, Oberfeld Gerd, Navarro A. Enrique, Portoles Manuel, Maestu Ceferino, Gomez-Peretta Claudio

dalsza strona internetowa (niemiecka)

exDas Mikrowellen-SyndromTen artykuł " Choroba mikrofalowa" który wstawiłem do Wikipedia już nie jest w demokratycznej obróbce w polskiej Wikipedia abym nie poprawiał kłamstw, administrator "polimerek" zabezpiecza na noc swoją kłamliwą wersję, ale blokady nie wpisuje na tablicę ogłoszeń, on się już boi.. Jak ktoś znajdzie czas i wie jak się takiego oszusta z wikipedia wyrzuca to niech to zrobi. Wystarczy sobie poczytać dyskusję na stonie -choroba mikrofalowa - A więc w Wikipedia jest bzdura, na którą się mogą powoływać teraz operatorzy. Tak się robi propagandę. 7.4 Stanowisko prof. St. Szmigielskiego

Szczególne stanowisko zajmuje prof. St. Szmigielski, który w swoich badaniach przyczyn zgonów personelu wojskowego na przestrzeni 20 lat ( 1971 -1990) udowodnił zwiększoną ilość chorób nowotworowych u osób napromieniowanych polami mikrofalowymi o wartościach pomiędzy 1 W/m2 - 9 W/m2 (czyli poniżej zaleceń biznesowego klubu ICNIRP).

W podsumowaniu 5.33 -krotny wzrost zgonów z powodu różnych form białaczki u osób napromieniowanych słabym promieniowaniem mikrofalowym ( dla profesora i ICNIRP) ocenia prof. Szmigielski jako fakt, który nie udowadnia działania pól elektromagnetycznych jako przyczyny zgonów.

Praca ta ma wyniki z lat 1971 - 1990 jeszcze bez wpływu koncernów telefonii komórkowej i tu zgadzam się z profesorem, ale jego wnioski formułowane na pewno przy końcu - praca została opublikowana w 2001 roku, jakby już przy udziale biznesmenów z ICNIRP o czym świadczą też materiały źródłowe i nielogiczność wniosków- typowa przy cenzurze amerykańskich koncernów:

Ludzie palą - ludzie umierają na raka - przez ponad 50 lat nie było dla skorumpowanych naukowców i urzędników związku pomiędzy jednym a drugim.

ludzie jedzą zmienioną genetycznie kukurydzę, czy soję - ludzie dostają zmiany hormonalne - nie ma dla nich związku,

ludzie mieszkają w budynkach zabezpieczonym azbestem i umierają na raka płuc-nie było dziesiątki lat ani informacji ani decyzji wstrzymujących wykorzystanie azbestu w budownictwie,

ludzie używają telefonów komórkowych i doznają uszkodzenia gonad, raka - dla tych nieodpowiedzialnych naukowców nie ma związku.

Jest to przystosowanie rezultatów naukowych do wymogów marketingu- Junk-Science- Brudna Nauka. Są rozpowszechniane tylko te wyniki, które akceptuje korporacja telefonii komórkowej, a nie świat nauki.

Dla znających angielski bardzo pouczająca i interesująca jest dyskusja, którą rozpocząłem na forum międzynarodowym odnośnie doktora G. Carlo. Mój serwer po atakach na stronę musiał dwa dni odpoczywać..

patrz też

[PART 1] [PART 2] [REPACHOLI RESUME] [JUNK SCIENCE]

Gdyby profesor Szmigielski miał nie 5 krotny wzrost zgonów przy nowym lekarstwie w stosunku do grup kontrolnych, ale tylko 5 zgonów to nie wpuściłby takiego medykamentu na rynek! I nikt by nie protestował!

Z pewnością była by 5-krotnie wyższa umieralność dowodem w procesach o odszkodowania i dowodem, że taki środek chemiczny jest toksyczny!

Nie znam wytłumaczenia lekarskiego dlaczego w ocenie toksyczności przyczyny fizyczne mają być inaczej traktowane jak chemiczne.

Jeśli jedna tabletka śmiertelnie zatruje 20 osób, a pole elektromagnetyczne od jednej stacji bazowej doprowadzi do zgonów 20-tu osób to toksyczność jest taka sama. Ale w przypadku tabletki są wyciągane wnioski, że to trucizna, a w przypadku pól mikrofalowych stwierdza profesor, że nie można ich zakwalifikować jako przyczynę raka u ludzi.

Profesor zaprzecza tym, że forma badań statystycznych i ich oceny, stosowana przez niego przez 20-cia lat w ogóle ma jakąś siłę dowodową.

Gdyby wyniki były niskie np. takie same jak u osób nie wyeksponowanych na promieniowanie to by profesor stwierdził fale mikrofalowe nie są przyczyną zgonów.

Są zgony pięciokrotnie wyższe (a po części prawie 11-krotnie wyższe patrz tab 1) niż u osób nie eksponowanych to stwierdza profesor to samo: fale mikrofalowe nie są przyczyną zgonów. Takie nastawienie zrozumiałbym u autora pracy z historii sztuk pięknych czy pracy filologa gdzie przede wszystkim chodzi o refleksję, ale tu nie chodzi o niuanse w ostrożności indywidualnej oceny, ale o życie ludzkie.

I dlatego nie zaliczam już profesora Szmigielskiego do przyjaciół życia tylko do przyjaciół lobbystów z klubu ICNIRP.


 7.5 Masowo występująca impotencja

Niepokojącym ryzykiem jest niekorzystny wpływ promieniowania e-m na sferę płciową. Obserwowana jest w Niemczech masowo występująca impotencja i bezpłodność u młodzieży !

W Hamburgu w badaniu masowym (grudzień 2004) stwierdzono uszkodzenia narządów rozrodczych u 42 procent uczniów w wieku 12- 14 lat.

Opublikowaną diagnozą: są żylaki powrózka nasiennego - Varikozele testis. Ale o wpływie noszonych w kieszeniach przez dzieci komórek nie dyskutuje się - prasa stanowisk na ten temat nie zamieszcza, a dowody są, proszę popatrzeć na poniższe publikacje.

"Zależność pomiędzy regularnym użytkowaniem telefonów komórkowych a jakością ludzkiego nasienia" przedstawiona w Berlinie 29-06-2004.

czy z roku 2002 austriackiego zespółu badawczego M. Davoudi, C. Brössner, W. Kuber " Wpływ fal elektromagnetycznych na ruchliwość plemników "


 7.6 Analiza Hechta, 1500 prac radzieckich

Dokładne streszczenie i analizę 1500 prac badawczych radzieckich naukowców z lat 1960-1985 przygotował na zlecenie niemieckiego Telekomu Profesor Hecht z Berlina

Opisuje on różnorodne ekspozycje polami e-m ludzi, zwierząt i tkanek, przez 2, -5, -10, -15 lat, mające jako główny cel odkrycie efektów pozytywnych pól e-m.

Profesor Hecht wyodrębnia w tych pracach wśród zaburzeń obiektywnych od trzeciego roku skażenia polami e-m, z tendencją wzrastającą z czasem:

objawy ze strony układu nerwowego, nerwice, obniżenie ciśnienia krwi, zwolnienie akcji serca (tzw. bradykardia), przyśpieszenie akcji serca (tzw. tachykardia), niestałe przesunięcia w układzie krwiotwórczym, zmiany czynności mózgu w zapisie EEG, wzmożenie czynności tarczycy, osłabienie potencji płciowej, niedoczynność układu hormonalnego w osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, zespół międzymózgowy m.in. różne zaburzenia przewodu pokarmowego, wyraźne zaburzenia czynnościowe układu sercowo-naczyniowego. Załamywanie się funkcji rozmaitych narządów. Silnie zaznaczone objawy zaburzeń nerwowych, zaburzenia snu, zmniejszenie aktywności ruchowej, otępienie, osłabienie, drżenie rąk, zasinienia obwodowych części ciała np. nóg, wypadanie włosów.

Zaburzenia subiektywne to wyczerpanie, utrudnienie koncentracji uwagi, bóle głowy, zawroty, nadmierna potliwość, niestałość emocjonalna np. drażliwość nerwowa, dolegliwości sercowe np. uczucie ucisku, kłucia, pobolewania, skurcze dodatkowe.

zespół wegetatywny: w tym reakcje ze strony układu sercowo-naczyniowego spowodowane przewagą wpływów nerwu błędnego tj. zwolnienie akcji serca, obniżenie ciśnienia krwi. Wzmożenie czynności tarczycy, zespół asteniczny:

Patrz pod
http://iddd.de/umtsno/profhecht.pdf


 8. Dalsze błędy Kucharza i Staśkiewicza i ocena.

Co do wypowiedzi panów Adama Kucharza i Wiesława Staśkiewicza.

Stwierdzam, stanowisko biura ekspertyz przy polskim sejmie jest bełkotem.

Oni cytują, po części fałszywie, prace i autorów:

- austriacka praca Huntera jest znana jako praca Kundi, a nie Huntera- być może chodziło o współpracownika profesora Kundi, który nazywa się Hutter i przypadkowo jest wymieniony na pierwszym miejscu w tytule pracy. W innym wypadku chodzi o słynny szpital Huntera, ale nie w Austrii..
- pani Moser z wydziału ochrony zdrowia przed promieniowaniem niejonizującym, szwajcarskiego urzędu zdrowia w Brnie BAG przedstawiła nie swoją pracę, gdyż jako fizyk z wykształcenia nie ma w prewencji zdrowia ani wiedzy ani chęci się nią zajmować - kursują liczne jej cytaty, które pozwalają przypuszczać o braku zainteresowania w temacie. W temacie z którego pani doktor fizyki dostaje pieniądze od podatników. Czyli nie ma pracy pani Moser ! Ale jest praca ankietowa - Röösli M, Moser M, Baldinini Y, Meier M, Braun-Fahrländer C. znana na świecie jako badanie Röösli (doktora filologii).

Badanie ankietowe zespołu Röösli meldujące 394 osoby z zaburzeniami zdrowotnymi z 429 wypełnionych ankiet klientów BAG czyli 92 procent jest też dowodem szkodliwości pól e-m. Inna interpretacja wyników tych badań jest opisaną u góry strategią bełkotu (3) oraz taktyką specjalną (2.4). W wypadku szwajcarskiego urzędu BAG i projektu "hypersensible", każdą osobę, która zgłosiła się do wydziału "ochrony przed polami e-m" z zapytaniem o szkodliwość pól e-m rejestrowano jako "hypersensible Person" i proponowano jej ankietę. Każda osoba który wypełniła taką ankietę dostała etykietkę, "szczególnie wrażliwy na działanie pól e-m" i została uwzględniona w badaniu ankietowym Röösli "osób wrażliwych na pola e-m."

Świadczy to o wpływach przemysłu telefonii komórkowej na pana Röösli M i panią Moser M.
Raport Röösli został też nagrodzony kierownictwem w powtarzanych przez fundację telefonii komórkowej badaniach TNO - jeszcze jeden dowód zależności pani Moser i pana Röösli od dotacji przemysłowych.

wyżej wymienionej pracy z 15 listopada 2004 dr filologii Röösli nie wymienia jako dowodów naukowych wyników badań Reflex, fałszywie przedstawia badania profesora Johanssona

Na mojej stronie iddd.de wyniki badań Reflex są dyskutowane już od ponad roku.

Zamiast wymieniać nieobjektywny już w tytule raport Röösli, trzeba by wymienić badanie ankietowe Thamira Al-Khlaiwi i Sultana  A.  Meo z Arabii Saudyjskiej. Z nich można wyczytać, że zdrowi arabscy ochotnicy z uniwersytetów arabskich mają te same problemy zdrowotne z komórkami jak Europejczycy.

Wymienione przez Kucharza i Staśkiewicza badania Santiniego, Navarro, Kundi, Röösli udowadniają swoimi wynikami szkodliwość zdrowotną pól mikrofalowych, a szczególnie ze stacji bazowych telefonii komórkowej.

Panowie Kucharz i Staśkiewicz wyciągają jednak wnioski przeciwne...

Jeśli udowodnione skutki są zagrożeniem zdrowia i życia to znaczy, że stacje bazowe są nieszkodliwe? To jest strategia omówiona u góry w punkcie 3 taktyki: bełkotu.

Ich stanowisko nie informuje o stanie nauki, jest manipulacją wiedzą i propagandą globalnej korporacji telefonii komórkowej, propagowanej globalnie niezależnie od kraju. W swojej wymowie jest kłamstwem i działa na szkodę zdrowia obywateli.

Powołani zostali do ochrony zdrowia i życia za co są też neutralnie z podatków opłacani, a działają na szkodę narodu.

Dla polskich służb bezpieczeństwa przypominam informację WHO z Genewy z sierpnia 2000 roku.

Koncerny tytoniowe opłacały i lansowały przez lata tzw "Niezależnych Ekspertów" i to dziesiątkami millionów dolarów. Ci tzw "Niezależni Eksperci" popierani dalszymi milionami dolarów byli wślizgiwani przez WHO w Genewie od lat do organizacji WHO - Światowej Organizacji Zdrowia i paraliżowali wszelkie próby ograniczenia konsumpcji tytoniu.

Aktualnie tą samą taktykę tych trzeba to nazwać: zbrodniarzy w krawatach stosuje korporacja telefonii komórkowej tzw 3G-Konsorcjum w stosunku do WHO - patrz Repacholi, w stosunku do pojedyńczych krajów, patrz biuro ekspertyz przy polskim sejmie, patrz działalność ICNIRP.

Zwykli obywatele mają prawo nie wiedzieć, pisząc do polityków i wskazując na bezpośrednie konflikty społeczne. Obywatele opłacają podatkami rząd, polityków i opłacanych też z podatków ekspertów, żeby oni mieli czas i siłę się poinformować i podejmować właściwe decyzje.

Eksperci informują kancelarię prezydenta, premiera i kluby poselskie.

Jest godne pożałowania, jeśli system kontrolny całego państwa jest tak skorumpowany, że obywatele muszą dla własnego bezpieczeństwa poświęcać swój czas na dodatkowe studia, żeby być w stanie skontrolować jakoby obiektywnych i profesjonalnych ekspertów.

Poziom dezinformacji ekspertów z biura ekspertyz, jest bardzo niebezpieczny dla zdrowia całego narodu.

Oni się zachowują jak konie trojańskie obcego mocarstwa.


 8.1 Wnioski

1. Wyżej wymienione kontrolowane badania epidemiologiczne ludności i zwierząt w pobliżu stacji bazowych powinny zostać przetłumaczone na język polski i uwzględnione przy ustawach nakazujących przejście na technologie bezpieczne. To jest obowiązek rządu w stosunku do narodu polskiego.

2. Te badania oraz badania projektu Reflex są dowodami o zagrożeniu zdrowia i życia narodu polskiego przez złą technologię forsowaną przez kryminalną aktywność amerykańskiego koncernu Vodafone.

3. Te badania oraz badania podstawowe Reflex z powtarzalnymi wynikami, mają siłę dowodową w ramach procesów o odszkodowania i demontaż stacji bazowych.

4. Wnioskował bym również o przetłumaczenie analiz statystycznych szwedzkich badaczy Johanssona i Hallberga, które dobitnie wzmacniają wymowę wyżej wymienionych dowodów i potwierdzają nieludzkie zagrożenie zdrowia w jakim znalazła się Polska oraz inne kraje na świecie.

5. Ponieważ istnieją różne wyżej wymienione teorie wzkazujące, że przyrządy pomiarowe nie mierzą wszystkich istotnych na szkodliwość zdrowotną składowych pól e-m, musi zostać ustawowo uznane, że szkody organizmów żywych, szczególnie u ludzi są miernikiem szkodliwości pól e-m.

6. Szkodliwość źródeł pól elektromagnetycznych udowadniają w sposób dobitny badania medyczne, statystyczne, ankietowe i laboratoryjne na organizmach żywych.

7. Raporty o oddziaływaniu na środowisko są niewystarczające, one są obliczane bez deklaracji maksymalnej mocy wejściowej anten oraz bez zabezpieczeń zmian mocy i nachylenia anten co powoduje błędne wyliczenia obszarów bezpiecznych dla ludności według polskiej normy. 

8. Polska norma oraz polskie ustawy chronią ludność przed polami PEM tylko w centrum uzdrowiska. Byłoby pożądane ustawę o uzdrowiskach w punktach dotyczących PEM rozszerzyć na wszystkie osiedla ludzkie jako żądanie minimalne.

9. Idealnym rozwiązaniem jest oddanie decyzji o inwestycji w telefonię bezprzewodową w ręce większości dotkniętej bezpośrednio ludności

10. Stacje bazowe telefonii komórkowej powinny zostać wyłączone i zastąpione telefonią satelitarną.

Pozdrawiam
10.4.2005
Krzysztof Puzyna