Mikrofale

    Firma ESO, jako pierwsza w kraju, zajęła się projektowaniem i przygotowaniem   produkcji   kombinezonów   chroniących przed  szkodliwym  oddziaływaniem  pola  elektromagnetyczego. Skąd pomysł na tego typu działalność?

  Od  dawna  interesowało  mnie  zagadnienie  związane  z ochroną zdrowia ludzkiego. Przecież zawsze życzymy sobie przy różnych okazjach „zdrowia”. Aby takie życzenie miało sens należy  zabiegać o takie warunki, aby to upragnione zdrowie nie było zagrożone. Z racji moich kontaktów zawodowych okazało się, że nikt w kraju  nie  produkuje  odzieży chroniącej  przed  zagrożeniami ze strony promieniowania pola elektro-magnetycznego, którego skutki działania są bardzo niekorzystne na organizm ludzki.

Na  czym  polega  szkodliwość  tego  promieniowania?  Wiadomym jest przecież, że pole elektromagnetyczne ma też zastosowanie w leczeniu różnych schorzeń?

To  prawda.  Ale  nie  wszyscy  wiemy,  że  w materii  istnieją  różne  natężenia  pola  elektromagnetycznego,  które  pokrótce  wymienię. Pole Elektromagnetyczne Obojętne. Następne to Pole Elektromagnetyczne, które stosuje się w lecznictwie (REZONANS, TOMOGAF KOMPUTEROWY)  i ostatnie  Pole  Elektromagnetyczne,  którego  działanie  na  organizm jest  destrukcyjne i wywołuje choroby krwi -co w ostateczności prowadzi do groź nej choroby, jaką jest białaczka.

Świat Elit - rozmowa z Prezesem i właścicielem firmy ESO w Nowogardzie    więcej